Gewijzigd amendement van het lid Van Weyenberg ter vervanging van nr. 28 dat het vereiste voor premiekorting jongere werknemer verlaagt van 32 uren naar 24 uren per week zodat er meer jongeren aan het werk kunnen worden geholpen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 988Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet SZW 2015) Nr. 30 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN WEYENBERG TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 28 Ontvangen 6 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel XVII, onderdeel D, wordt onder vernummering van de subonderdelen 1 en 2 tot 2 en 3 een subonderdeel ingevoegd, luidende: 1. Aan het eerste lid, onderdeel d, wordt «en een arbeidsduur va…