Amendement van het lid Klein ter vervanging van nr. 36, dat regelt dat de leeftijdsgrens voor de afbetalingsperiode wordt verhoogd naar 60 jaar

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 035Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs) Nr. 59 AMENDEMENT VAN HET LID KLEIN TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 361 Ontvangen 11 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: In artikel I, onderdeel F, wordt artikel 2.3a als volgt gewijzigd: 1. In het eerste lid wordt «55 ja…