Nader gewijzigd amendement van het lid Jasper van Dijk ter vervanging van nr. 20, dat regelt dat studenten die een meerjarige masteropleiding volgen niet geconfronteerd worden met het leenstelsel

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 035Wijziging van onder meer de Wet studiefinanciering 2000 in verband met de introductie van een nieuw stelsel van studiefinanciering in het hoger onderwijs en de uitvoering van een toekomstgerichte onderwijsagenda voor het hoger onderwijs (Wet studievoorschot hoger onderwijs) Nr. 52 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID JASPER VAN DIJK TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 20 Ontvangen 11 november 2014 De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: IArtikel I, onderdeel BI, wordt als volgt gewijzigd: 1. In de aanhef wordt …