Motie van het lid Tony Van Dijck over geen eurocent aan naheffing betalen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 21 501-07Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1181 MOTIE VAN HET LID TONY VAN DIJCK Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat Nederland al jaren de grootste nettobetaler is aan de Europese Unie; constaterende dat Nederland recent een naheffing heeft ontvangen van 642 miljoen euro; van mening dat we juist minder in plaats van meer zouden moeten gaan betalen; verzoekt de regering, geen eurocent aan naheffing te betalen, en gaat over tot de orde van de dag. T. van Dijck kst-21501-07-1181ISSN 0…