Motie van het lid Van Hijum c.s. over Frankrijk houden aan het Groei- en Stabiliteitspact

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 21 501-07Raad voor Economische en Financiële Zaken Nr. 1183 MOTIE VAN HET LID VAN HIJUM C.S. Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de Minister van Financiën van mening is dat EU-landen zich wat betreft afdrachten en naheffingen aan de afspraken moeten houden; overwegende dat een strikte naleving van afspraken ook essentieel is bij het Groei- en Stabiliteitspact met het oog op het waarborgen van de stabiliteit van de euro; verzoekt de regering om, Frankrijk bij het beoordelen van de ontwerpbe-…