Gewijzigde motie van de leden Ouwehand en Thieme (t.v.v. 33979, nr. 44) over de aanpak van melkziekte

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 979Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) Nr. 68 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 44 Voorgesteld 25 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat na het kalveren de moederkoe extra calcium nodig heeft om melk te produceren; constaterende dat het natuurlijke lichaam van de moederkoe niet genoeg calcium produceert om aan de hoge melkproductie te voldoen; constaterende dat het lichaam van d…