Motie van het lid Ouwehand over het maximeren van de melkproductie per hectare

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 979Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) Nr. 46 MOTIE VAN HET LID OUWEHAND Voorgesteld 13 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de melkveehouderij steeds meer zijn extensieve en grondgebonden karakter verliest; constaterende dat de toegenomen melkproductie per koe grote negatieve gevolgen heeft voor de gezondheid en het welzijn van de koe; constaterende dat beide problemen kunnen worden aangepakt door een koppeling te leggen tussen he…