Motie van het lid Jasper Van Dijk over het PX-10-onderzoek van het RIVM

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 39 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK Voorgesteld 11 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het RIVM-onderzoek inzake PX-10 ter discussie staat, onder meer omdat er nooit metingen zijn verricht op de locaties waar het middel werd gebruikt; verzoekt de regering, het onderzoek van RIVM inzake PX-10 aan een contra-expertise te onderwerpen, en gaat over tot de orde van de dag. J. van Dijk kst-34000-X-39ISSN 0921…