Motie van het lid Jasper van Dijk over de coulanceregeling inzake PX-10

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 43 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK Voorgesteld 13 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat inzake chroomhoudende verf een coulanceregeling komt voor oud-werknemers met gezondheidsklachten; van mening dat eenzelfde regeling van toepassing was voor PX-10; constaterende dat de conclusies van het RIVM inzake PX-10 ter discussie staan; verzoekt de regering, de coulanceregeling inzake PX-10 opnieuw in werking te st…