Motie van het lid Knops over opheffen van het Budget Internationale Veiligheid

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 47 MOTIE VAN HET LID KNOPS Voorgesteld 13 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de binnen het Budget Internationale Veiligheid (BIV) structureel begrote 130 miljoen euro voor de financiering van crisisbe- heersingsoperaties ontoereikend is gebleken; constaterende dat het BIV structureel gefinancierd wordt met 250 miljoen euro uit de Defensiebegroting en het HGIS-deel daarvan; constaterende dat de regering …