Motie van het lid De Roon over ombouwen van de MQ-9 Reapers tot wapendragers

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 49 MOTIE VAN HET LID DE ROON Voorgesteld 13 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat drones van het type MQ-9 Reaper met een relatief kleine aanpassing kunnen worden omgebouwd tot wapendrager; overwegende dat de behoeftestelling niet voorziet in de MQ-9 Reaper als wapendrager en dat daardoor onbekend is wat de extra kosten zijn als wordt overgegaan tot bewapening van de MQ-9 Reaper; verzoekt de regering om, te …