Motie van het lid Hachchi c.s. over een plan van aanpak voor operationele gereedheid

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 50 MOTIE VAN HET LID HACHCHI C.S. Voorgesteld 13 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat alle wapensystemen tekorten hebben aan munitie en reservedelen; constaterende dat ook alle krijgsmachtdelen kampen met beperkingen op het gebied van materiële gereedheid, een beperkt voortzettingsvermogen en een beperking van ondersteuning in operaties; constaterende dat de beperkingen in operationele inzetbaarheid in d…