Motie van de leden Hachchi en Knops over investeringsverplichtingen en investeringsuitgaven

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2015 Nr. 52 MOTIE VAN DE LEDEN HACHCHI EN KNOPS Voorgesteld 13 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er in 2013 en 2014 samen ongeveer 1,1 miljard euro is afgeboekt van de investeringsverplichtingen; overwegende dat op hoofdlijnen niet helder is op welke wijze de investeringsverplichtingen en de investeringsuitgaven zijn en worden ingevuld en dat dit ook niet direct valt te herleiden uit het materieelprojec- tenove…