Motie van de leden Straus en Ypma over het lerarenregister

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN STRAUS EN YPMA Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat in het regeerakkoord is afgesproken dat het lerarenre-gister in 2017 formeel wordt; overwegende dat het register gebaat is bij breed draagvlak in de beroepsgroep; constaterende dat een sterke beroepsgroep van leraren een voorwaarde is voor beter onderwijs; roept de regering op, ervoor te z…