Motie van het lid Straus over een verbetercultuur

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 Nr. 28 MOTIE VAN HET LID STRAUS Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de inspectie voor het onderwijs werkt aan gedifferen-tieerd toezicht; constaterende dat er in het onderwijs steeds meer scholen werken aan een cultuur waarbinnen leraren gezamenlijk het onderwijs verbeteren; constaterende dat het hebben van een verbetercultuur een belangrijke factor is in de kwalitei…