Motie van de leden Ypma en Straus over een lerarenregister voor en door docenten

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 Nr. 34 MOTIE VAN DE LEDEN YPMA EN STRAUS Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat het beroep van leraar een beschermd beroep is en het lerarenregister bijdraagt aan de professionalisering van het beroep; van mening dat het lerarenregister een register is voor én door de beroepsgroep; constaterende dat bij- en opscholing ook in het lerarenregister wordt bijgehouden; van me…