Gewijzigde motie van het lid Ypma (t.v.v. 34000-VIII, nr. 36) over centraal stellen van de lesobservaties

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 Nr. 55 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID YPMA TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 36 Voorgesteld 11 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de inspectie een rol kan spelen om de verbetercultuur te bevorderen; verzoekt de regering, de inspectie te vragen de inspectiebezoeken op scholen niet drie maanden van te voren aan te kondigen; verzoekt de regering tevens, de inspectie te vragen i…