Motie van het lid Jadnanansing over burgerschapsvorming in het onderwijs

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 Nr. 38 MOTIE VAN HET LID JADNANANSING Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat het wenselijk en noodzakelijk is om lastige themaTMs zoals radicalisering, democratische waarden, geloof en racisme in de klas bespreekbaar te maken en dat vooral in het beroepsonderwijs het gesprek over deze themaTMs te weinig wordt gevoerd; constaterende dat de Onderwijsraad stelt dat burgersc…