Motie van het lid Jadnanansing over afspraken over kwetsbare jongeren

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 Nr. 40 MOTIE VAN HET LID JADNANANSING Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er jaarlijks nog altijd bijna 30.000 jongeren zijn die zonder startkwalificatie het onderwijs verlaten; overwegende dat het hier vaak gaat over jongeren met multiproblematiek; van mening dat gezien deze problematiek nauwe samenwerking tussen betrokkenen, zoals (jeugd)hulpverlening, onderwijs,…