Motie van de leden Straus en Ypma over versterken van lerarenopleiding en pabo's

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN STRAUS EN YPMA Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat voor jonge mensen en zij-instromers het leraarschap op dit moment een laag aanzien kent en een cultuur heeft die voor hen onvoldoende ambitieus is; overwegende dat diegenen die voor het onderwijs kiezen, gemotiveerd en gestimuleerd moeten worden dankzij of door hoogwaardige docentenop- leidi…