Motie van de leden Jadnanansing en Lucas over makersonderwijs

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 Nr. 39 MOTIE VAN DE LEDEN JADNANANSING EN LUCAS Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat creativiteit, samenwerken en probleemoplossend vermogen belangrijke vaardigheden zijn in een veranderende arbeidsmarkt; overwegende dat dat makersonderwijs leerlingen helpt zich te ontwik-kelen tot competente, zelfstandige, creatieve en kritische burgers met de vaardigheden om in de w…