Motie van het lid Voordewind c.s. over het toetsingskader van de commissie-Dijsselbloem

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 Nr. 49 MOTIE VAN HET LID VOORDEWIND C.S. Voorgesteld 6 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de Onderwijsraad in het advies Onderwijspolitiek na de commissie-Dijsselbloem adviseert om de overheid zich te laten beperken tot haar kerntaken in het onderwijsbeleid en het invoeren van nieuw beleid voldoende te onderbouwen; overwegende dat het toetsingskader van de commissie-Dijsselbloem …