Motie van het lid Van Bommel over terugdraaien van het besluit over de financiering van de ANSF

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 29 521Nederlandse deelname aan vredesmissies Nr. 269 MOTIE VAN HET LID VAN BOMMEL Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat er geen uitzicht op vrede is in Afghanistan zolang er geen onderhandelingen tussen de strijdende partijen plaatshebben; constaterende dat de Afghaanse politie en het Afghaanse leger een belangrijke rol vervullen in de voortzetting van de binnenlandse strijd in Afghanistan; verzoekt de regering om, het besluit om tientallen miljoen euroTMs beschikbaar te stellen voor de financier…