Amendement van de leden Ouwehand en Thieme dat regelt dat het woord “verantwoorde” in de (citeer)titel van de wet komt te vervallen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 979Regels ten behoeve van een verantwoorde groei van de melkveehouderij (Wet verantwoorde groei melkveehouderij) Nr. 29 AMENDEMENT VAN DE LEDEN OUWEHAND EN THIEME Ontvangen 12 november 2014 De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In de beweegreden vervalt: verantwoorde. Toelichting Dit amendement regelt dat het woord «verantwoorde» in de (citeer)titel van de wet komt te vervallen. Of de groei van de melkveehouderij die deze wet mogelijk maakt verantwoord zal zijn, moet immers nog maar blijken. Indieners zijn van menin…