Motie van het lid Ellemeet c.s. over een langetermijnvisie voor de opvangcapaciteit voor vluchtelingen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 19 637Vreemdelingenbeleid Nr. 1923 MOTIE VAN HET LID ELLEMEET C.S. Voorgesteld 20 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regering heeft aangegeven dat er door grotere instroom van vluchtelingen problemen ontstaan met de in Nederland aanwezige opvangcapaciteit; overwegende dat de regering al bezig is met het zetten van stappen tot het tijdelijk vergroten van opvangcapaciteit; van mening dat ook een langetermijnvisie noodzakelijk is voor de Nederlandse opvangcapaciteit voor vluchtelingen met het oog op de in…