Nader gewijzigde motie van het lid Ouwehand (t.v.v. 33750-A, nr.97) over een analyse naar de huidige aanpak van de Zuidelijke Ringweg Groningen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 33 750 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2014 Nr. 98 NADER GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID OUWEHAND TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 97 Voorgesteld 27 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat schadelijke stoffen als gevolg van wegverkeer ernstige, blijvende schade bij (ongeboren) kinderen kunnen aanrichten zoals longafwijkingen en astma, en dat deze effecten zich voordoen binnen de normen die de regering op dit moment hanteert voor luchtkwaliteit; constaterende …