Motie van het lid Jasper Van Dijk over omroepen altijd als coproducent laten fungeren

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 Nr. 64 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening dat het bestuur van de NPO boven de omroepen dient te staan; verzoekt de regering, in het voorstel om maximaal 50% van het budget open te stellen, de omroepen altijd als coproducent te laten fungeren, en gaat over tot de orde van de dag. Jasper van Dijk kst-3400…