Motie van de leden Pieter Heerma en Segers over samenwerkingsverbanden tussen publieke en private mediabedrijven

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 Nr. 66 MOTIE VAN DE LEDEN PIETER HEERMA EN SEGERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat het lokale en regionale media-aanbod onder druk staat; van mening dat voldoende lokaal en regionaal media-aanbod van groot belang is voor de regionale leefbaarheid, cultuur en de controlefunctie van de lokale en regionale politiek; constaterende …