Motie van het lid Jasper Van Dijk over salarissen bij de publieke omroep maximeren

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 Nr. 65 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog steeds presentatoren en bestuurders bij de publieke omroep zijn die boven de balkenendenorm verdienen; verzoekt de regering, alle salarissen bij de publieke omroep zo snel mogelijk te maximeren tot het niveau van het salaris van een Minister, en ga…