Motie van de leden Pieter Heerma en Segers over defiscaliseren van de omroepbijdrage

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 VIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2015 Nr. 67 MOTIE VAN DE LEDEN PIETER HEERMA EN SEGERS Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 24 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat voor de fiscalisering van de omroepbijdrage de inkomstenbelasting in het jaar 2000 is verhoogd; constaterende dat minder dan het totale bedrag van deze belastingver- hoging ten goede komt aan de publieke omroep; overwegende dat er nieuwe technisc…