Motie van de leden Van Helvert en De Rouwe over een spoedige verbreding van de N59

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN VAN HELVERT EN DE ROUWE Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 24 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de N59 voor Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland het grootste verkeersknelpunt is; overwegende dat het ANWB-EuroRAP-onderzoek uitwijst dat de N59 een verkeersonveilige weg is, die in geval van calamiteiten de enige ontslui- tingsweg aan de oostzijde van het eiland is; verzoekt de regering…