Motie van de leden Hoogland en Visser over de verlenging van het infrastructuurfonds

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 Nr. 21 MOTIE VAN DE LEDEN HOOGLAND EN VISSER Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 24 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat investeringen in infrastructuur, ruimtelijke ontwikkeling en transport van alle tijden zijn; overwegende dat infrastructuur langjarige investeringstermijnen vraagt; overwegende dat er om de paar jaar een politieke discussie ontstaat omtrent de verlenging van het infrastructuurfonds, met als doel l…