Gewijzigde motie van het lid Hoogland c.s. (t.v.v. 34000-A, nr. 22) over versterking van de A67 en de A58

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 Nr. 44 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID HOOGLAND C.S. TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 22 Voorgesteld 27 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat de regio Eindhoven een belangrijke economische regio en kennisregio is met mobiliteitsproblemen; verzoekt de regering daarom, uit de gereserveerde middelen voor de Ruit Eindhoven zo spoedig mogelijk de A67 en A58 te versterken; verzoekt de regering vervolgens, te onderzoeken…