Motie van de leden Bashir en Bisschop over het onderhoud aan vaarwegen en kunstwerken

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 Nr. 29 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN BISSCHOP Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 24 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, spreekt uit dat het onderhoud aan vaarwegen en kunstwerken voldoende moet zijn om de binnenvaart op een fatsoenlijke manier te faciliteren; verzoekt de regering, in samenspraak met de binnenvaartsector na te gaan waar extra investeringen op korte termijn noodzakelijk en reali- seerbaar zijn, en gaat over tot de o…