Motie van de leden De Boer en Jacobi over het op het oude niveau krijgen van de sluisbediening

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 Nr. 24 MOTIE VAN DE LEDEN DE BOER EN JACOBI Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 24 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat een brede bezuinigingsoperatie ook de bediening van sluizen heeft verminderd; overwegende dat een optimale sluisbediening van groot belang is voor de doorstroming van de binnenvaart om de goederen tijdig op de plaats van bestemming te krijgen, en dat de bezuinigingen op de sluisbediening de binnenv…