Motie van de leden Bashir en Bisschop over veilige afmeer- en afstapmogelijkheden voor de binnenvaart

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 Nr. 30 MOTIE VAN DE LEDEN BASHIR EN BISSCHOP Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 24 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat op verschillende plekken binnenvaartschippers met de autokraan aan wal moeten of in een gammel sloepje naar de kant moeten varen; verzoekt de regering, in te zetten op voldoende en veilige afmeer- en afstapmogelijkheden voor de binnenvaart, en gaat over tot de orde van de dag. Bashir Bisschop ks…