Motie van het lid Dik-Faber over realisatie van station Schiedam Kethel

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 AVaststelling van de begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2015 Nr. 37 MOTIE VAN HET LID DIK-FABER Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 24 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat station Schiedam Kethel wordt uitgesteld tot na 2028, terwijl de eerste huizen al in 1990 zijn gebouwd met de belofte dat er een station zou komen; overwegende dat dit station meer reizigers zal trekken dan een aantal andere stations op het hoofdrailnet in de Randstad; overwegende dat de toekomstige stati…