Motie van het lid Karabulut over het in stand houden van de partnertoeslag

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 Nr. 16 MOTIE VAN HET LID KARABULUT Voorgesteld 27 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de partnertoeslag per 1 januari 2015 wordt afgeschaft; constaterende dat hiermee in bijzondere omstandigheden AOWTMers in problemen kunnen komen doordat mogelijkheden dit zelfstandig te compenseren ontbreken; verzoekt de regering, een hardheidsclausule te introduceren waarmee deze toeslag in stand bl…