Motie van het lid Karabulut over het schadeloos stellen van zzp’ers die in de periode 2004-2008 bevallen zijn

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 Nr. 18 MOTIE VAN HET LID KARABULUT Voorgesteld 27 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat naar schatting 17.000 zzpTMers die in de periode tussen 2004 en 2008 zijn bevallen geen uitkering hebben ontvangen; constaterende dat het VN-comité voor de uitbanning van discriminatie van vrouwen (CEDAW) de regering aanbeveelt om een regeling te treffen teneinde deze vrouwen schadeloos te stellen; …