Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over groeperingen die de democratische rechtsorde misbruiken

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 Nr. 21 MOTIE VAN HET LID PIETER HEERMA C.S. Voorgesteld 27 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat er in een weerbare democratie geen ruimte is voor groeperingen die de democratische rechtsorde misbruiken om deze rechtsorde omver te werpen en af te schaffen; overwegende dat hiervan sprake is wanneer groeperingen de sharia zouden bepleiten; overwegende dat ook het Europees Hof voor de Rech…