Motie van het lid Kerstens c.s. over herstructurering van bedrijven in de sociale werkvoorziening

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 Nr. 27 MOTIE VAN HET LID KERSTENS C.S. Voorgesteld 27 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de op 1 januari 2015 in werking tredende Participatiewet bedrijven in de sociale werkvoorziening kansen biedt om de opgedane kennis en ervaring inzake de bemiddeling en plaatsing van mensen met een SW-indicatie breder in te zetten; overwegende dat bedrijven in de sociale werkvoorziening daartoe i…