Motie van het lid Van Weyenberg c.s. over het bevorderen van intersectorale scholing

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 Nr. 32 MOTIE VAN HET LID VAN WEYENBERG C.S. Voorgesteld 27 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat er nog steeds O&O-fondsen zijn waarbinnen geen intersectorale scholing gevolgd kan worden; overwegende dat in een wereld die steeds sneller verandert, een leven lang leren en continue, intersectorale scholing steeds belangrijker wordt; overwegende dat het van belang is dat mensen zelf de r…