Motie van de leden Van Weyenberg en Lodders over de uitwerking van het Witteveen-akkoord

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 Nr. 33 MOTIE VAN DE LEDEN VAN WEYENBERG EN LODDERS Voorgesteld 27 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat veel zelfstandigen geen pensioen opbouwen waardoor zij na pensionering worden geconfronteerd met een grote terugval in inkomen; overwegende dat in het Witteveenakkoord van 18 december 2013 is opgenomen dat de regering een regeling treft die ervoor zorgdraagt dat vanaf 1 januari 2015 p…