Motie van het lid Schouten c.s. over initiatieven om werken over de grens gemakkelijker te maken

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 Nr. 35 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN C.S. Voorgesteld 27 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat vanuit de grensgemeenten en de grensregioTMs veel ideeën en initiatieven bestaan om werken over de grens gemakkelijker te maken; constaterende dat een deel van het wegnemen van de drempels bij het Rijk ligt, onder andere op het terrein van de sociale zekerheid; verzoekt de regering, in overleg t…