Motie van het lid Van Ojik over streefcijfers en doelstellingen met betrekking tot de ontwikkeling van de werkloosheid

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 Nr. 37 MOTIE VAN HET LID VAN OJIK Voorgesteld 27 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat in de begroting van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geen doelstellingen of streefcijfers zijn opgenomen met betrekking tot de ontwikkeling van de werkloosheid; overwegende dat in het verleden wel degelijk streefcijfers in de begroting waren opgenomen; overwegende dat de Rekenkamer …