Motie van het lid Klein over verkleinen van het risico voor ondernemers in het kleinbedrijf

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 Nr. 52 MOTIE VAN HET LID KLEIN Voorgesteld 27 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat ondernemers in het kleinbedrijf (tot tien werknemers) vaak geen mensen meer in dienst durven te nemen, omdat ze bang zijn voor de verantwoordelijkheden en risicoTMs die daarmee samenhangen; overwegende dat het wenselijk is om drempels weg te nemen voor het kleinbedrijf, zodat dat weer banen durft te cree…