Gewijzigde motie van de leden Smaling en Agnes Mulder (t.v.v. 34000-XIII, nr. 99) over het in Groningen te bouwen windpark N33

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 Nr. 135 GEWIJZIGDE MOTIE VAN DE LEDEN SMALING EN AGNES MULDER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 99 Voorgesteld 27 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat de doelen uit het energieakkoord voor Wind op Land gehaald dienen te worden met draagvlak; constaterende dat er voor het bij Groningen te bouwen windpark N33 vijf verschillende varianten zijn voorgesteld door …