Motie van het lid Klein over rekening houden met zzp’ers bij de aanpak van schijnconstructies

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XVVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2015 Nr. 51 MOTIE VAN HET LID KLEIN Voorgesteld 27 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, constaterende dat op de arbeidsmarkt een trend te zien is naar meer flexibiliteit en dat de vraag naar flexibele arbeidskrachten groeit; overwegende dat ondernemerschap bevorderd wordt; overwegende dat ondernemers als zzpTMers deze flexibiliteit bieden en daarnaast grote voordelen hebben voor de samenleving op economisc…