Motie van het lid Smaling over maximaal draagvlak voor de ontwikkeling van Wind op Land

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 Nr. 98 MOTIE VAN HET LID SMALING Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat maximaal draagvlak rond de ontwikkeling van wind op land cruciaal is; constaterende dat verschillende partijen betrokken bij de ontwikkeling van wind op land thans verschillende gedragscodes hanteren; verzoekt de regering, processen die geleid hebb…