Motie van het lid Leegte over handhaving van het systeem voor investeringsbeslissingen

Tweede Kamer der Staten-Generaal 2Vergaderjaar 2014Œ2015 34 000 XIIIVaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2015 Nr. 100 MOTIE VAN HET LID LEEGTE Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 17 november 2014 De Kamer, gehoord de beraadslaging, overwegende dat grote investeringsbeslissingen altijd in duidelijk afgebakende fases genomen worden, waarbij tussen die fases een bewuste beslissing wordt genomen om te stoppen of verder te gaan met het project; constaterende dat in het huidige voorstel voor inves…